top of page
TROEF_website_beelden-01-08.png
TROEF_website_beelden-01-11.png
TROEF_website_beelden-01-08.png
TROEF_website_beelden-01-11.png
TROEF_logo.png

SARAH FOKKE (1997)

Sarah zoekt naar manieren om de onderlinge relatie tussen de mens en natuur te visualiseren. Door voornamelijk te werken met lokaal gevonden, natuurlijk materiaal, probeer ze een diepe en bewuste verbinding aan te gaan met haar natuurlijke omgeving. Vanwege het gebruik van deze natuurlijke materialen, leven de werken en veranderen ze na verloop van tijd. De schoonheid en ongrijpbaarheid van deze transformaties en de tijdelijkheid van de werken, vormen een essentieel onderdeel in de artistieke praktijk.

In her practice, Sarah explores ways to visualize the interrelationship between human beings and nature itself. Mostly working with locally found, natural materials, she tries to deeply connect with our natural environment. By involving these natural materials, the works are alive and change over time. The beauty and elusiveness of this transformation and temporality of the works, are an essential part of her work.

BEN MAIER (1989)

Ben Maier portrait 1.JPG

Ben Maier is een aspirant-kunstenaar die zijn fotografische praktijk omlijst als visueel econoom. Na bij verschillende internationaal gerenommeerde reclamebureaus als informatiearchitect te hebben gewerkt, richtte hij zich op de kunsten. Door zijn opgedane ervaringen kan hij economische samenhangen en snode aspecten van het neoliberalisme begrijpen. In 2022 voltooide Maier een bacheloropleiding fotografie aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag.

Maier is gescout door de bekende Amsterdamse Gallerie Ron Mandos voor de jaarlijkse Best of Graduates-show waar het werk van de meest veelbelovende jonge kunstenaars uit Nederland wordt samengebracht.


Ben Maier is an aspiring artist that frames his photographic practice as visual economist. After working in several internationally acclaimed advertisement agencies as information architect, he turned towards the arts. Through his experiences, he can understand economic coherences and nefarious aspects of neoliberalism. In 2022, Maier completed a Bachelor study in photography at the Royal Academy of Arts in The Hague.
Maier has been scouted by Amsterdam based Gallerie Ron Mandos for the annual famous Best of Graduates show where the work of the most promising young artists based in the Netherlands are brought together. 

NEZA KOKOL (1998)

jaz.jpg

Een van de kunstenaars die te zien is bij de expositie Everything Under Control in TROEF is Neža Kokol (1998). Kokol heeft architectural design gestudeerd op de Rietveld academie en is daar deze zomer afgestudeerd. Ze is een Sloveense schrijver, fotograaf en ruimtelijk ontwerper die momenteel in Amsterdam woont. Ze beweegt zich tussen film, literatuur en architectuur en duikt graag in de diepzee-dimensies van de menselijke psyche waar ze met behulp van onderzoek, dagdromen en (zelf)analyse de magische absurditeit van het dagelijks leven verkent.

One of the artists who is on display at the Everything Under Control exhibition in TROEF is Neža Kokol (1998). Kokol studied architectural design at the Rietveld Academy and graduated this summer. She is a Slovenian writer, photographer, and spatial designer currently based in Amsterdam. Meandering between the fields of film, literature, and architecture, she likes to dive into the deep-sea dimensions of the human psyche and, with the help of research, daydreaming, and (self)analysis, explore the magical absurdity of everyday life.

BORA SEKERCI (1991)

DSC_0131.jpg

Bora Sekerci (1991, Istanbul) studeerde dit jaar af aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag. Maar Bora is daar eigenlijk begonnen op de afdeling Beeldende Kunst, hij stapte later pas over naar de opleiding fotografie. Zijn praktijk draait om de vloeiende en steeds veranderende relatie tussen mens en natuur. Hij is geïnteresseerd in het antropoceen en zoekt met behulp van fotografie naar antwoorden om zowel de organische wereld om ons heen als onze herinneringen op een meta-manier te bewaren. Hij is gevestigd in Nederland, waar hij zijn projecten blijft ontwikkelen. Hij ziet zijn eigen praktijk als een steeds groeiend geheel dat zich steeds verder ontwikkelt.


Bora Sekerci (1991, Istanbul) graduated this year from the Royal Academy of Arts, The Hague. Bora actually started at the academy’s Fine Arts department and later transferred to the photography program. His practice revolves around the fluid and ever changing relationship between man and nature. He is interested in the anthropocene and searches  for answers through the use of photography to preserve both the organic world surrounding us and our memories respectively in a meta way. He is based in the Netherlands where he continues to develop his projects. He sees his own practice as an ever growing whole which keeps evolving.

TROEF_website_beelden-01-06.png

Everything Under Control

Mensen hebben graag de touwtjes in handen en oefenen invloed uit op alles waarmee ze in aanraking komen. Op elkaar en op de wereld eromheen zoals de natuur. 

Daardoor lijkt de mensheid vaak boven de natuur te staan en wordt het gebruikt alsof het ons natuurlijk recht is. Maar steeds vaker blijkt de natuur buiten menselijke controle; extreme droogte, hittegolven, bosbranden, overstromingen en orkanen razen over de aarde.

 

Hebben mensen het recht om al het niet-menselijke onder controle te houden? En daarbij, kan de mensheid de natuur eigenlijk wel echt beteugelen? En is het wel goed dat wij die macht gebruiken? Mensen hebben rechten maar een dier, oceaan of een steen niet of nauwelijks, wie bepaalt dat?
 

Hebben mensen niet gewoon graag het idee dat ze in controle zijn zodat ze kunnen doen alsof ze alles onder controle hebben?

 

TROEF vestigt de aandacht op de relaties en grenzen tussen mens en natuur. In de tentoonstelling ‘Everything Under Control’ laten vier kunstenaars op verschillende wijze een vorm van controle zien. Waarbij je je af kunt vragen of we dingen die buiten onze controle liggen eigenlijk wel in controle moeten proberen te houden.

 

Everything Under Control

People are the ones pulling the strings and they influence everything around them. They like to have control on each other and the entire world surrounding them, like nature.

As a result, humanity often seems to stand above nature and it is used as if it were our natural right. But more and more often nature turns out to be beyond human control; extreme drought, heat waves, forest fires, floods and hurricanes are sweeping the earth.

 

Do humans have the right to control all things non-human? And besides that, can humanity really control nature? Is it ok that we use that power? Humans have rights, but an animal, ocean or a stone hardly or not at all, who makes these rules?

 

Don't people just like to feel in control so they can pretend they have everything under control?

 

TROEF wants to draw attention to the relationships and boundaries between man and nature. In the exhibition 'Everything Under Control', four artists show different forms of control. Which makes you wonder whether we should try to keep things in control that are actually out of our control.

Artists

Sarah Fokke
Neža Kokol
Ben Maier

Bora Şekerci

DSC03250.jpg
DSC03233.jpg
portrait photo.jpg
DSC03305.jpg
DSC03438.jpg
DSC03263.jpg
DSC03222.jpg
DSC03434.jpg
DSC03279.jpg

Te zien van

16-09-22 tot

15-10-22

Curator

Marissa Karl Karlas

Design

Amber Meekel

Vita Kiewiet de Jonge

Fotografie

Joosje Bosch

bottom of page