top of page
TROEF_logo.png
wiebelprocessArtboard 1-100.jpg

CineTROEF

Vrijdag 17 februari opent TROEF haar deuren als CineTROEF!
Om 17:00 begint een filmavond met jonge filmmakers waaronder Afke Mudde, Moayad Alhariry, Frances Rompas, Ans Volkers en meer.

Er is plek voor +/- 30 mensen, inloop en uitloop is mogelijk. Je zou zelfs even in de pauze naar de Albert Heijn om de hoek kunnen gaan voor wat snacks want we hebben een bring-your-own-snacks-en-kussentje-voor-zitplek policy 🍿✨
Entree is helemaal gratis.

De films duren ongeveer 20 minuten per stuk. CineTROEF eindigt de avond met een borrel en Vegan Punk Rock movie voor de muziek.

Graag tot vrijdag!

CineTROEF
Friday, Feb. 17, TROEF will open its doors as CineTROEF!
At 17:00 starts a movie night with young filmmakers including Afke Mudde, Moayad Alhariry, Frances Rompas, Ans Volkers and more.

There is room for +/- 30 people, walk-in and walk-out is possible. You could even go to the Albert Heijn around the corner for some snacks during the break because we have a bring-your-own-snacks-and-cushion-for-seat policy 🍿✨
Admission is absolutely free.

The films last about 20 minutes each. CineTROEF ends the evening with drinks and Vegan Punk Rock movie for music.

Looking forward to seeing you on Friday!

Artists

Afke Mudde

Moayad Alhariry

Frances Rompas

Ans Volkers

Curator

Maaike van Everdingen

Design

Maaike van Everdingen

Joosje Bos

Fotografie

Carlijn Andriessen

Screen Shot 2023-02-14 at 13.52.32.png

AFKE MUDDE

LUDO is een korte absurdistische film waarin een wereld wordt geschetst waar spontaniteit, spel en verbondenheid ontbreken. Een rigide onderzoekster doet een poging tot het aanwakkeren van deze fenomenen in het monotone leven van haar subject, zonder zelf te weten wat deze nou precies zijn en hoe deze eruit kunnen zien. De uitkomsten van haar onderzoek zijn dan ook niet wat ze had verwacht. Onder andere getoont op Blikvangers festival

Afke wil dat deze ontoegankelijke wereld op een toegankelijke wijze ontdekt kan worden. Haar werk is speels met een serieuze ondertoon: absurdistische metaforen en haast kinderlijke uitingsvormen belichten thema’s als eenzaamheid, imperfectie en depressie. Ook zoek ze de mogelijkheden en ruimte voor spel en ontstaansgericht werken in denk- en maakprocessen, waarbij ze haar vaardigheden als filmmaker, grafisch ontwerper en taalliefhebber inzet.

AFKEMUDDE.NL

Te zien op

17-02-2023

LUDO is a short absurdist film outlining a world lacking spontaneity, play and connection. A rigid researcher makes an attempt to stir up these phenomena in the monotonous life of her subject, without knowing herself exactly what these are and what they might look like. Consequently, the results of her research are not what she expected. Among others shown at Blikvangers festival

Afke wants this inaccessible world to be discovered in an accessible way. Her work is playful with a serious undertone: absurdist metaphors and almost childlike forms of expression highlight themes such as loneliness, imperfection and depression. She also seeks the possibilities and space for play and emergent work in thinking and making processes, employing her skills as a filmmaker, graphic designer and language enthusiast.

 

poster-Diyar.jpg

MOAYAD ALHARIRY

Een man vlucht en gaat op weg naar een veiliger, beter bestaan. In deze animatie neemt hij het licht mee dat vroeger zijn huis verwarmde op zijn reis vol ontberingen.

Stel je voor dat je in allerijl je huis moet verlaten en een beslissing moet nemen over je volgende bestemming. Wat neem je mee? Wat laat je achter? Hoe dichtbij is de wanhoop? Dit is het verhaal van miljoenen vluchtelingen over de hele wereld, voor wie hun 'thuis' een donkere plek is geworden. In deze korte animatie met een ingetogen palet moet een vluchteling alles achterlaten. Ondertussen probeert hij het symbolische licht van zijn thuis brandend te houden, op weg naar een nieuwe bestemming.


Officieel geselecteerd voor het Nederlands Film Festival, Toronato Syrian Film Festival en diverse andere prijzen voelt Moayad Alhariry zich gedwongen verhalen te vertellen.

MOAYADHARIRY.COM

A man flees and heads for a safer, better existence. In this animation, he takes along the light that used to warm his home on his journey full of hardships.

Imagine you have to leave your home in a hurry and are forced to take a decision about your next destination. What do you take with you? What do you leave behind? How near is despair? This is the story of millions of refugees all over the world, to whom their ‘home’ has turned into a dark place. In this short animation with a subdued palette, a refugee has to leave everything behind. Meanwhile, he tries to keep the symbolic light of his home burning, on his way to a new destination.

Officially selected for the Dutch Film Festival, Toronato Syrian Film Festival and several other awards Moayad Alhariry feels compelled to tell stories.

ELAA_promobeeld Taming the beast_1x1jpg(1).jpg

FRANCES ROMPAS

Frances zou een film maken, over emancipatie. In plaats daarvan schreef ze een liefdesbrief. Het gaat over twee auto’s, en de kleur is geel.

 

Frances Rompas maakt essayfilms en video, vaak gepresenteerd in een omgevingsinstallatie. Niet-lineaire vertellingen. Hyper-persoonlijk. Ze gebruikt haar eigen anekdotes om moeilijke maatschappelijke zaken mee te schalen. Met een BSc biologie en MSc in environmental sciences weet ze systeemdenken te combineren met het maken van een narratief. Haar beeldtaal laat een groter geheel zien. Ze omlijst complexiteit, sensibiliteit en plaatst haar onderwerpen tegenover wijdse landschappen. Frances is eeuwig gefascineerd door de menselijke neiging tot uitmelken vs. zorgdragen, om van de omgeving te genieten. Deze spanning tussen hedonisme en de natuurlijke omgeving is een oneindige bron van inspiratie voor haar werk.

FRANCESRO.COM

Frances was going to make a movie, about emancipation. Instead, she wrote a love letter. It's about two cars, and the color is yellow.

Frances Rompas makes essay films and video, often presented in an environmental installation. Non-linear narratives. Hyper-personal. She uses her own anecdotes to scale difficult social issues. With a BSc biology and MSc in environmental sciences, she knows how to combine systems thinking with narrative making. Her imagery shows a bigger picture. She frames complexity, sensibility and juxtaposes her subjects against wide landscapes. Frances is eternally fascinated by the human tendency to milk vs. care, to enjoy the environment. This tension between hedonism and the natural environment is an endless source of inspiration for her work.

Terugkeren-paraplu(1).jpg

ANS VOLKERS

“Als kind vond ik het fascinerend om op mijn hoofd te staan op de bank in de woonkamer. Toen werd in mijn verbeelding de vloer het plafond en het plafond de vloer. Iedereen moest dan over het lage muurtje onder de deur heen stappen om de kamer binnen te komen.

Later op de kunstacademie filmde ik mijn appartement ondersteboven en zag ik dat op het balkon de blauwe lucht in een oneindige diepte was veranderd.

Speeltuinen in Berlijn spreken al een tijdje tot mijn verbeelding. Op het moment dat ik besluit om ondersteboven te filmen in de buitenruimte van Berlijn, blijken deze speelplaatsen zich hier uitstekend voor te lenen; alles wat op de grond staat, zit nu vast aan de aarde.” Zo begint de ontwikkeling van het videokunstwerk ‘Terugkeren’. Uiteindelijk is het een eindeloze videoloop.

 

Ans Volkers maakt videokunst, waarin de wereld op z’n kop wordt gezet. Zij creëert graag een nieuwe, eigen werkelijkheid met haar videobeelden.

ANS-VOLKERS.NL

"As a child, I found it fascinating to stand on my head on the couch in the living room. Then, in my imagination, the floor became the ceiling and the ceiling became the floor. Everyone then had to step over the low wall under the door to enter the room. Later in art school I filmed my apartment upside down and saw that on the balcony the blue sky had turned into an infinite depth. Playgrounds in Berlin have captured my imagination for some time. The moment I decide to film upside down in Berlin's outdoor spaces, these playgrounds turn out to lend themselves perfectly to this; everything on the ground is now attached to the earth." Thus begins the development of the video artwork "Returning. Ultimately, it is an endless video loop.

Ans Volkers makes video art in which the world is turned upside down. She likes to create a new reality of her own with her video images.

bottom of page