top of page
TROEF_logo.png
Asset 11.png
Asset 10.png

Niet Plat

Als je denkt aan illustratie, denk je misschien gelijk aan een plat beeld. Maar wat maakt iets plat? In de nieuwe tentoonstelling ’NIET PLAT’ krijg je de kreukels, hobbels en ruwe kanten van het vak te zien. Achter het platte beeld kan namelijk een hele wereld verscholen zitten. Maar ook hoe plat werk tot leven kan komen in de driedimensionale ruimte. Een illustratie wordt een object of kan zo een wollige textuur krijgen. In ‘NIET PLAT’ zie je het werk van 4 kunstenaars, vers van de pers, maar niet plat.

Artists

Chloé Pérès-Labourdette

Suze Hoek

Youri Alvites 

Timber Sommerdijk

Curator

Joosje Bosch

Anna van Duijn

Julia van Duijn

Design

Maaike van Everdingen

Fotografie

Eva Knoote

Te zien van

16.12.22 - 07.01.23

YOURI ALVITES (1990)

NP-0563.jpg
NP-0471.jpg
NP-0377.jpg
Youri Alvites

NL Wonend en werkend in Amsterdam werkt Youri Alvites als illustrator, grafisch ontwerper en kunstenaar. Van jongs af aan is hij geobsedeerd door tekenen en schilderen. Geïnspireerd door de New Yorkse school, DADA, doe-het-zelfcultuur en advertenties, heeft Youri een verhaal laten creëren door middel van cryptische vormen en een ongedwongen schilder- en tekentechniek. Het brandende huis, onderweg zijn, op zoek naar eenzaamheid en natuur. Tegelijkertijd flirten met het grote stadsleven, flitsende straten en eindeloze bars. Deze contrasterende onderwerpen gaan op een nieuwe manier met elkaar om, door te verwijzen naar een plek die altijd in beweging is. Door het aanbrengen, verwijderen, bedekken en overschilderen van illustratieve bouwstenen spreken deze elementen samen een taal. Het versterken van fouten en toevalligheden is een essentieel onderdeel van dit proces. Het leven in deze snelle en gecompliceerde tijden had Youri doen nadenken over gemeenschap en manieren om via kunst weer met elkaar en met elkaar in contact te komen.

 

EN Living and working in Amsterdam. Youri Alvites works as an illustrator, graphic designer and artist. He has been obsessed with drawing and painting ever since he was young. Inspired by the New York school, DADA, DIY culture, and advertisements, has let Youri create a story through cryptic shapes and an unconstrained painting and drawing technique. The burning house, being on the road, searching for solitude and nature. Simultaneously flirting with big city life, flashy streets and endless bars. These contrasting topics interact in a new way, by referring to a place forever in motion. By applying, removing, covering and painting over illustrative building blocks, these elements combined, speak a language. Enhancing mistakes and coincidences is an essential part of this process. Living in these fast and complicated times, had let Youri rethink about community and ways to reconnect with one and each other though art. 

www.yourialvites.com

www.instagram.com/yourialvites

Asset 8_edited.png
Timber Sommedijk
NP-0440.jpg

TIMBER SOMMERDIJK

NL Al vanaf de lagere school zagen leraren vooral de bovenkant van Timbers pet omdat hij altijd aan het tekenen was. Dat is nog steeds het geval. Jarenlang stond de combinatie van kattenkwaad, illustratie en avontuur centraal in zijn dagelijks leven. Met de goedkoopste vulpen tekent hij boekjes vol. Waar hij ook maar is, onder een brug, langs het spoor of wachtend langs de snelweg op een lift.

 

EN Ever since primary school, teachers mostly saw the top of Timber's cap because he was always drawing. That is still the case. For years, the combination of mischief, illustration and adventure has been central to his daily life. With the cheapest fountain pen he fills books. Wherever he is, under a bridge, along the track or waiting for a lift along the highway.

 

www.timbersommerdijk.nl   

www.instagram.com/beginnendsnorretje  

NP-0519.jpg
NP-0401.jpg
Asset 9.png
Suze Hoek

SUZE HOEK (1994)

NL Suze Hoek is illustrator, grafisch vormgever en liefhebber van het ongemak. Met haar achtergrond in ruimtelijk vormgeven, de Bauhaus periode, nostalgische games en online archieven als grote inspiratiebron, creëert Suze haar eigen rariteitenkabinet in de vormgeef wereld. 

Objecten nemen menselijke vormen aan en de mens wordt daarentegen tot in de extremen geabstraheerd. Hieruit vloeien rare wezens die worden geplaatst in Hoeks digitale sculpturen. Met deze sculpturen worden verhalen verteld en de randjes van esthetiek opgezocht. 

De eigenzinnige beeldmaker gebruikt felle kleuren en maakt graag gebruik van open source mediums. Suze schroomt niet om de haken en ogen van deze mediums mee te laten bepalen in haar werk. Het uit (deels) uit handen geven van controle draagt bij aan de vervreemding die zij zoekt in haar beelden.

 

EN Suze Hoek is an illustrator, graphic designer and lover of discomfort. With her background in spatial design, the Bauhaus period, nostalgic games and online archives as a great source of inspiration, Suze creates her own cabinet of curiosities in the design world.

Objects take on human forms and humans and are abstracted to the extremes on the other hand. Strange creatures flow from this and are placed in Hoek's digital sculptures. These sculptures tell stories and explore the edges of aesthetics. The idiosyncratic image maker uses bright colors and likes to use open source mediums. Suze does not hesitate to let the snags of these mediums determine her work. The (partial) relinquishment of control contributes to the alienation she seeks in her images.

www.instagram.com/suzehoek

NP-0328.jpg
NP-0528.jpg
Asset 6.png
NP-0432.jpg

CHLOÉ PÉRÈS-LABOURDETTE (1995)

NL Chloé Pérès-Labourdette (Montbrison,1995) is een Utrechtse textielkunstenaar. Na haar afstuderen aan de HKU in 2018 begon ze technieken als borduren, patchwork en naaien te onderzoeken en een verband te leggen tussen ambacht en hedendaagse kunst. Haar werk dient als vat voor de vergeten verhalen achter deze ambachten, die ze vindt tijdens het onderzoeken van technieken. Verhalen die brandstof creëren voor discussie en conversatie. Tijdlijnen die haar fascineren door elkaar halen om een ​​nieuwe beeldtaal te creëren die bij haar universum past, waarbij vaak het idee dat we hebben van vrouwelijk en mannelijk in textiel wordt uitgedaagd. Op dit moment is haar praktijk gericht op het vinden van verbanden tussen de moderne ruïnes van haar stad en patchworktechnieken.

 

EN Chloé Pérès-Labourdette (Montbrison,1995) is an Utrecht based textile artist. After graduating from the HKU in 2018 she started researching techniques like embroidery, patchwork and sewing, and making a connection between craft and contemporary art. Her work serves as a vessel for the forgotten stories behind these crafts, which she finds while researching techniques. Stories that create fuel for discussion and conversation. Mixing up timelines that fascinate her to make a new visual language that fit her universe, often challenging the idea we have of feminine and masculine within textile. At this moment her practice is focussed on finding correlations between the modern ruins of her city, and patchwork techniques.

 

www.instagram.com/chloepereslabourdette

Suzanne Adelmeijer
NP-0548.jpg
NP-0528.jpg
Asset 7.png
NP-0535.jpg
bottom of page